Sản phẩm mới

No reviews
149,000 VNĐ
No reviews
449,000 VNĐ
No reviews
309,000 VNĐ
No reviews
89,000 VNĐ
No reviews
199,000 VNĐ
No reviews
350,000 VNĐ
CÁ TẦM (Hàng sống)
CÁ TẦM (Hàng sống)
-4%
No reviews
200,000 VNĐ 209,000 VNĐ
No reviews
300,000 VNĐ
NGAO BIỂN Loại 2 (Hàng sống)
NGAO BIỂN Loại 2 (Hàng sống)
-8%
No reviews
119,000 VNĐ 129,000 VNĐ
No reviews
90,000 VNĐ
No reviews
440,000 VNĐ
TÔM SÚ
TÔM SÚ
-14%
No reviews
300,000 VNĐ 350,000 VNĐ

CUA- GHẸ

No reviews
350,000 VNĐ
No reviews
440,000 VNĐ
CUA THỊT Loại 2
CUA THỊT Loại 2
-14%
No reviews
300,000 VNĐ 350,000 VNĐ
No reviews
480,000 VNĐ

TÔM

No reviews
199,000 VNĐ
TÔM SÚ
TÔM SÚ
-14%
No reviews
300,000 VNĐ 350,000 VNĐ
No reviews
890,000 VNĐ
No reviews
240,000 VNĐ

SÒ - ỐC - NGAO

No reviews
300,000 VNĐ
NGAO BIỂN Loại 2 (Hàng sống)
NGAO BIỂN Loại 2 (Hàng sống)
-8%
No reviews
119,000 VNĐ 129,000 VNĐ
No reviews
90,000 VNĐ
No reviews
100,000 VNĐ
No reviews
80,000 VNĐ

CÁ TẦM (Hàng sống)
CÁ TẦM (Hàng sống)
-4%
No reviews
200,000 VNĐ 209,000 VNĐ
No reviews
250,000 VNĐ
No reviews
120,000 VNĐ
No reviews
290,000 VNĐ

HẢI SẢN KHÁC

No reviews
149,000 VNĐ
No reviews
449,000 VNĐ
No reviews
309,000 VNĐ
No reviews
89,000 VNĐ